Hakkımızda

 

Sanayi ile İlişkiler Ofisi, Boğaziçi Üniversitesi’nin sanayi şirketleri ile ilişkilerini kurumsal bir şekilde geliştirerek sanayi ile ortak işbirliği platformları oluşturmak, sanayideki projelerden üniversitenin daha fazla pay almasını sağlamak, üniversite tarafından geliştirilen projelere sanayiden destek bulmak, bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin ekonomik aktivitelere transferini düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Başlıca görevleri :

 • Üniversite Birimleri’nin sanayi ile olan ilişkilerden beklentilerini saptamak ve bu beklentilerin karşılanması için gerekli girişimleri yapmak.
   
 • Sanayi’nin Üniversite’den beklentilerini raporlayarak ilgili akademik ve idari birimlere iletmek.
   
 • Sanayi ile olan ilişkilerin süreç ve prosedürlerini belirlemek. Bu süreç ve prosedürleri yazılı hale getirmek, geliştirmek ve güncellemek.
   
 • Üniversite ve Sanayi arasında bir köprü oluşturmak suretiyle ortaklaşa yapılabilecek projeleri ilgili akademik ve idari birimlere aktarmak.
   
 • Üniversite ve  sanayinin ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda  Üniversite’nin fikri mülkiyet haklarını ve çıkarlarını korumak ve konu ile  ilgili birimlerle iş birliği yapmak.
   
 • Üniversite’nin  araştırma projelerine sanayiden destek bulunması için Üniversite bünyesindeki ilgili akademik ve idari birimlerle koordinasyon içinde sanayi ile görüşmeleri yürütmek.
   
 • Sanayinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin üniversite tarafından karşılanmasını sağlamak üzere gerekli görüşmeleri ve organizasyonları yapmak.
   
 • Devletin ilgili bakanlık ve birimleri ile Üniversite - Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve bu alandaki sorunların çözülmesi ile ilgili olarak görüşmeler yapmak, görüş ve öneriler sunmak.