İletişim

Sanayi İle İlişkiler Ofisi
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs
Mühendislik Binası
Vedat Yerlici Konferans Merkezi Katı
Bebek 34342 İstanbul 

Tel : +90 212 359 74 86
Fax:  +90 212 359 74 88
sanayi@boun.edu.tr 
 

Bülent Üner
Tel : +90 212 359 74 86
bulent.uner@boun.edu.tr
 

Hülya Törbik
Tel : +90 212 359 74 86
Fax:  +90 212 359 74 88
torbik@boun.edu.tr

Bu harita sayfa içerisinde kullanım amaçlı limitli bir versiyondur. Tam versiyona ulaşmak için tıklayınız.